Klassisk massage

Den Svenska Klassiska Massagen kan lite förenklat delas in i tre användningskategorier: avslappningsmassage, mjukdelsbehandling och idrottsmassage.

Massagen ger bl a ökad cirkulation, ökad elasticitet, minskad muskeltonus och ökad kortvarig smärthämning.

Under en behandling arbetar jag igenom kroppen och löser upp eventuella spänningar.